D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades contingudes en aquest document estan protegits amb les normes de seguretat que dicta la citada Llei.SOMNIS LOGÍSTICA tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb SOMNIS LOGÍSTICA i per remetre-li informació relacionada amb SOMNIS LOGÍSTICA. Vostè pot sol·licitar a qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir-se a SUEÑOS LOGÍSTICA, S.L. per carta a Via Augusta, 85-87 5ª planta 1ª 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).